Întocmire releveu

Ce acte sunt necesare pentru întocmirea unui releveu?

Află care sunt documentele esențiale pentru întocmirea unui releveu și cum "Birou Cadastru" te poate ajuta în acest proces, asigurându-te că totul decurge fără probleme.

Întocmirea unui releveu este un pas crucial în evaluarea și documentarea detaliată a unei proprietăți. Pentru a realiza acest proces în mod eficient și conform normelor legale, este necesară pregătirea unui set specific de documente. La "Birou Cadastru", ne asigurăm că toate actele necesare sunt complete și corespund cerințelor legale înainte de a începe lucrările de măsurare și documentare.

Iată actele necesare pentru întocmirea unui releveu:

Lista de documente
  • Actele de proprietate ale bunului: Pentru a începe orice lucrare de întocmire a unui releveu, este esențial să avem la dispoziție întregul istoric al actelor de proprietate. Aceasta poate include titlul de proprietate, certificatul de moștenitor, contractele de vânzare-cumpărare, și contractele de donație.
  • Actele de identitate ale proprietarilor: Validarea identității proprietarilor este necesară pentru a procesa orice tranzacție sau modificare legală legată de proprietate.
  • Certificat de atestare fiscală: Acest document, eliberat de Direcția de Impozite și Taxe Locale a primăriei, confirmă că toate obligațiile fiscale legate de proprietate au fost îndeplinite.
  • Autorizație de construire: În cazul în care releveul este necesar pentru o construcție existentă sau planificată, este necesară prezentarea unei autorizații de construire valide.
  • Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Acest document este necesar pentru a certifica că construcția a fost finalizată conform planurilor aprobate.
  • Certificat de atestare a edificării construcției: Acesta confirmă că construcția respectă reglementările și standardele locale sau naționale.
  • Releveele imobilului din proiect, vizate de către primărie cu mențiunea "Vizat spre neschimbare": Aceste documente sunt esențiale pentru a confirma că modificările aduse construcției sau structurii sunt conforme cu cele aprobate inițial de autorități.

La "Birou Cadastru", gestionăm întregul proces de colectare și verificare a documentelor necesare, astfel încât tu să te poți concentra pe alte aspecte ale proiectului tău. Ne asigurăm că toate actele sunt în ordine și că procesul de întocmire a releveului se desfășoară fără întârzieri, oferindu-ți suportul necesar pentru a naviga prin aspectele legale și tehnice ale proiectului tău.

Atenție

Acest articol a fost redactat în data de 2024-04-22 și nu reprezintă un document oficial. Pentru informații oficiale și actualizate te rugăm să te adresezi Oficiului sau Biroului de care aparține imobilul tău. BirouCadastru.ro nu își asumă eventualele greșeli sau întârzieri de actualizare a informației.

 

Ai nevoie de o lucrare?

Suntem aici pentru a te asigura că demersurile tale cadastrale și topografice sunt întreprinse cu cea mai mare precizie și profesionalism.

Contactează-ne
Disponibili online

În cazul în care ai întrebări ne poți contacta pe e-mail sau WhatsApp.

Securizat și confidențial

Lucrările sunt confidențiale și toate plățile securizate.

Ai nevoie de ajutor?