Termeni și condiții

Citiți cu atenție termenii și condițiile platformei noastre. Dacă ai orice nelămurire cu privire la acest document, nu ezita să ne contactezi la contact@biroucadastru.ro.

 

Prezenții Termeni și Condiții sunt încheiați între :

THETACAD SRL, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/7265/2022 , având CUI 45976515, e-mail: contact@biroucadastru.ro, în continuare denumită „THETACAD SRL” sau „noi”
și
Dumneavoastră, în calitate utilizator al website-ului www.biroucadastru.ro și a tuturor subdomeniilor acestuia.

1. SCOP

 1. THETACAD SRL exploatează un site de internet accesibil la adresa www.biroucadastru.ro și toate subdomeniile acestuia (denumit în continuare „site”).
 2. Prezentul document conține termenii și condițiile generale pentru utilizarea site-ului aplicabile tuturor utilizatorilor, indiferent de calitatea acestora și totodată, definește drepturile și obligațiile lor în relația cu site-ul și serviciile oferite de noi prin intermediul site-ului.
 3. Vă rugăm să citiți cu atenție acești Termeni și Condiții, întrucât accesul și / sau utilizarea site-ului presupun(e) acceptul nelimitat și respectarea în totalitatea lor, împreună cu Politica de Confidențialitate, ce este parte integrantă a acestora.
 4. În cazul în care nu sunteți de acord cu prezentele condiții, vă rugam să ieșiti de pe site și / sau să încetați utilizarea acestuia.

2. DEFINIȚII TERMENI

 1. site - reprezintă website-ul accesibil la adresa www.biroucadastru.ro (și toate subdomeniile acestuia) prin intermediul căruia vă prezentăm serviciile noastre in domeniile de cadastru, topografie si carte funciara, ce pot fi achiziționate direct de pe site.
 2. utilizator - reprezintă orice persoană fizică ce accesează site-ul, care a împlinit vârsta de 18 (optsprezece) ani și are capacitatea de a contracta, fie în nume propriu, fie ca reprezentant al unei persoane juridice.
 3. comandă - reprezintă cererea de servicii plasată de către utilizator pe site, respectiv completarea formularului de comandă.
 4. tranzacție – reprezintă procesul utilizatorului de achiziționare a serviciilor în urma unei comenzi, finalizat prin efectuarea plății prin intermediul site-ului sau prin transfer bancar.
 5. servicii - reprezintă toate serviciile prestate și comercializate de THETACAD SRL și care sunt achiziționate sau comandate direct de pe site.
 6. consumator - reprezintă orice persoană fizică care acţionează în scopuri care se află în afara activităţii sale comerciale, industriale, artizanale sau profesionale.
 7. prețul total - reprezintă prețul serviciilor plus toate costurile și taxele aferente.
 8. conturile de rețele sociale – reprezintă conturile pe Facebook, Instagram, și/sau orice altă rețea socială.
 9. zi lucrătoare - reprezintă orice zi de luni până vineri inclusiv, cu excepția sărbătorilor legale, în intervalul orar 08:00 - 18:00.

3. ANGAJAMENTE ȘI GARANȚII

 1. În calitate de utilizator, vă obligați să accesați și utilizați site-ul (precum și fiecare dintre funcționalitățile sale existente și viitoare) într-o manieră rezonabilă, cu bună-credință și în conformitate cu legile și reglementările în vigoare de la momentul utilizării, precum și cu termenii prezentului document. Vă obligați în special să nu folosiți site-ul în așa fel încât să încalce, în vreun fel, drepturile de proprietate intelectuală (drept de autor, mărci, design etc.), drepturile omului (imagine, respect, confidențialitate etc.), precum și drepturile și libertățile fundamentale.
 2. În calitate de utilizator, sunteți singurul responsabil pentru daunele directe sau indirecte de care ați putea suferi sau pe care le-ați putea produce din cauza informațiilor inexacte, incomplete și / sau care induc în eroare, pe care le oferiți la efectuarea unei comenzi sau plăți, sau nu le actualizați, ori prin utilizarea incorectă a site-ului ori contrar legilor și / sau prezentelor condiții, asumându-vă în acest sens întreaga răspundere.
 3. Prestarea serviciilor de către THETACAD SRL presupune strict realizarea demersurilor necesare la autoritățile competente în vederea emiterii de către acestea a actelor solicitate și / sau a efectuării procedurilor de cadastru. THETACAD SRL NU GARANTEAZĂ obținerea documentelor solicitate și / sau a finalizării procedurilor de cadastru, topografie si carte funciara. 
 4. Odată ce demersurile au fost adresate catre autoritățile competente, se consideră că THETACAD SRL a prestat în intergralitate serviciile comandate pe site, neavând nicio competență în emiterea propriu-zisă a documentelor.
 5. Transmiterea documentelor către utilizator este dependentă de activitatea autorităților, motiv pentru care THETACAD SRL NU SE OBLIGĂ la acest serviciu, decât în măsura în care autoritățile emit documentele respective și sunt transmise către THETACAD SRL. 
 6. THETACAD SRL are o obligație de mijloace în obținerea documentației sau a efectuării procedurilor cadastrale, și nu una de rezultat. De aceea, vom depune toate diligențele necesare pentru a obține finalizarea procedurilor cadastrale și / sau obținerea documentelor într-un termen cât mai scurt, dar nu garantăm obținerea acestora. 

4. PRINCIPII GENERALE DE ACCES, FUNCȚIONARE ȘI UTILIZARE ALE SITE-ULUI

 1. Site-ul are ca unic scop comercializarea serviciilor prestate de către THETACAD SRL. Serviciile puse la vânzare de THETACAD SRL includ, în principal, două categorii de servicii: Servicii de cadastru (Intabulări, Alipiri, Înscriere construcții, etc.) precum și Servicii de obținere a documentelor aferente domeniilor cadastru, topografie si carte funciara (Extras de Carte Funciară, Copie de Plan Cadastral, Copie Releveu, etc.).
 2. Descrierea fiecărui serviciu în parte și a prețurilor aferente sunt accesibile pe site. Nu vă puteți prevala de necunoașterea acestora. În cazul in care exista nelamuriri cu privire la serviciul solicitat, vă rugăm sa contactati THETACAD SRL in vederea clarificarii aspectelor dorite, inainte de inregistrarea comenzii.
 3. Dacă din eroare prețurile afișate pe site sunt greșite, vă vom notifica imediat despre acest lucru, având posibilitatea de a anula comanda în cazul în care nu mai doriți să încheiați tranzacția cu noile prețuri. Dacă ați efectuat deja plata, vă vom rambursa prețul achitat.
 4. THETACAD SRL vă va putea refuza prezența pe site în cazul în care consideră că abuzați de serviciile oferite așa cum sunt acestea explicate pe site și în prezentul document, și/sau nu respectați instrucțiunile existente pe site și în prezentul document cu privire la utilizarea acestora ori în cazul în care există suspiciuni de fraudă. THETACAD SRL vă poate restricţiona accesul pe site, fără o notificare prealabilă. Restricţionarea accesului dumneavoastră poate fi precedată de avertismente în funcție de gravitatea încălcării, după caz, beneficiu aflat la aprecierea noastră exclusivă.
 5. THETACAD SRL își rezervă dreptul, fără notificare sau despăgubire, de a închide temporar sau permanent site-ul sau de a întrerupe accesul la și / sau vânzarea unuia mai multor servicii pentru verificarea, actualizarea, sau modificarea metodelor operaționale, serverelor, serviciilor și orelor de accesibilitate, fără ca această listă să fie exhaustivă, dar nu fără a-și respecta obligațiile în curs de executare dacă este posibil din punct de vedere tehnic sau cât mai curând, în caz contrar.
 6. THETACAD SRL își rezervă dreptul de a aduce site-ului și, serviciilor sale toate modificările și îmbunătățirile pe care le consideră necesare sau utile pentru buna funcționare a acestora, în orice moment și fără anunţ prealabil. Modificările vor fi aduse la cunoștinţa dumneavoastră prin simpla implementare pe site, atât timp cât nu vizează modificări semnificative în drepturile și obligațiile dumneavoastră, și vor fi socotite ca fiind acceptate în măsura în care continuați să folosiți site-ul și nu ne solicitați încetarea prestării serviciilor achiziționate, și prin înnoirea politicilor de utilizare ale site-ului, acolo unde este cazul. De aceea, THETACAD SRL nu garantează exactitatea și completitudinea informațiilor, produselor software și serviciilor de pe site sau pe care site-ul le utilizează.
 7. Sunteți de acord cu privire la cesionarea de către THETACAD SRL către orice terț a oricăror drepturi și obligații ce vă revin în temeiul utilizării site-ului și serviciilor comercializare de noi, fără a se naște în sarcina dumneavoastră noi obligații pe care nu le-ați acceptat la momentul efectuării comenzii și / sau încheierii tranzacției.
 8. Vă angajați să nu faceți nicio evaluare nefondată și rea intenționată a site-ului și / sau a noastră, care ar putea fi disprețuitoare, cu scopul de a sau care ar putea prejudicia imaginea serviciilor și/sau serviciilor care v-au fost prestate și / sau să atingă reputația noastră (inclusiv membrii personalului acestuia) și / sau a altor utilizatori.
 9. Este interzisă folosirea unui limbaj și publicarea oricărui conținut jignitor, calomnios, compromițător, rasist, lipsit de etică și imoral, instigator la ură care încalcă ordinea publică sau drepturile terțelor persoane, față de alți utilizatori și / sau care ar putea afecta drepturile, reputația și imaginea noastră și, în general, care încalcă legea, în special cele din dreptul penal sau care este contrar uzanţelor sau moralei. Avem dreptul de a șterge orice astfel de conținut. De asemenea, orice ameninţări, injurii, afirmaţii rasiste sau sexiste vor fi șterse.
 10. În caz de încălcare a oricăror obligații legale sau contractuale potrivit prezentului document, veți răspunde față de THETACAD SRL pentru prejudiciile cauzate în mod direct sau indirect.

5. LIMITAREA RĂSPUNDERII THETACAD SRL

 1. THETACAD SRL depune toate eforturile pentru a asigura accesul și buna funcționare a site-ului 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână. Cu toate acestea, având în vedere limitările internetului, THETACAD SRL nu poate exclude faptul că accesul la site și funcționarea acestuia pot fi întrerupte, în special în cazuri de forță majoră, defecțiuni ale echipamentului utilizatorului, defecțiuni ale rețelei de internet a utilizatorilor, operațiuni de întreținere și îmbunătățire a site-ului și a serviciilor. THETACAD SRL nu este responsabilă pentru o întrerupere a site-ului, voluntar sau nu, fiind precizat că se angajează să facă tot posibilul pentru a minimiza întreruperile ce i-ar putea fi imputate.
 2. THETACAD SRL nu este răspunzătoare pentru nicio inexactitate sau eroare, nici pentru orice pagubă directă sau indirectă cauzată de utilizarea site-ului ce nu a avut legătură cu un comportament culpabil al THETACAD SRL.
 3. Utilizatorul este de acord să exonereze de răspundere și să nu acţioneze în instanță THETACAD SRL, și nici colaboratorii externi, cu privire la orice pretenţie ridicată de către un terţ, rezultată din utilizarea serviciului de către utilizator, cât și cu privire la orice pierdere (directă, indirectă, pe cale de consecință sau de altă natură), costuri, acţiuni, procese, pretenţii, stricăciuni, cheltuieli (inclusiv cheltuieli de judecată) sau alte răspunderi, suferite în vreun fel sau provocate direct de site și / sau noi, precum și colaboratorii externi, ca urmare a încălcării sau ignorării de către utilizator a acestor Termeni și Condiţii sau a oricărei prevederi legale aplicabile.
 4. THETACAD SRL va răspunde pentru prejudiciile cauzate de nerespectarea cu intenție a obligațiilor sale, astfel cum sunt explicate în prezentele condiții. În măsura în care nu contractați în calitate de consumator, sunteți de acord și acceptați ca valoarea totală a despăgubirilor pe care THETACAD SRL le poate plăti în legătură cu și / sau care se nasc din prezentele condiții și a contractului încheiat între dumneavoastră și noi să nu depășească valoarea serviciilor achiziționate de la noi.

6. COMANDA

 1. Informațiile referitoare la serviciile prestate de noi sunt furnizate în limba română. Toate traducerile site-ului în alte limbi străine sunt și vor fi furnizate doar în scop informativ, versiunea în limba română prevalând.
 2. Plasarea unei comenzi se va face prin selectarea unui serviciu, completarea formularului de comandă pe site, încărcarea documentelor necesare și va fi finalizată prin efectuarea plății finale. Ulterior achiziționării unui serviciu, veți putea selecta și achiziționa alte servicii în modurile descrise mai sus.
 3. Pentru finalizarea comenzii va fi necesară și confirmarea detaliilor dumneavoastră în timpul procesului de plată. Prin aceasta, înțelegeți și acceptați oferta noastră conform descrierii serviciului.

7. PREȚUL ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

 1. Prețurile serviciilor sunt afișate în mod independent, pentru fiecare serviciu în parte, și sunt exprimate în RON. Aceasta nu împiedică THETACAD SRL să afișeze prețurile și în alte monede străine. În ipoteza în care plata se va face cu instrumente de plată electronică denominate în altă monedă, suma respectivă va fi convertită în RON automat la cursul organizațiilor internaționale de carduri, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Prețurile afișate sunt indicate exclusiv pentru prestarea serviciilor și nu conțin TVA, costuri de transport, sau orice alte costuri care ar putea apărea în funcție de solicitările dumneavoastră. 
 2. Înainte de confirmarea comenzii și efectuarea plății, vi se va afișa prețul total al serviciilor, defalcat pe tipul de cost: TVA, cost de livrare etc. Efectuarea plății prețului total prin orice modalitate disponibilă pe site corespunde cu acceptarea acestuia în integralitatea sa.
 3. Plățile se pot efectua prin transfer bacanr sau prin procesatorul de plăți online, prin intermediul unui card bancar, sau orice alt mijloc de plată permis de procesatorul de plăți.
 4. În ceea ce privește plata prin procestorul de plăți online, comisioanele de procesare sau orice alte sume datorate acestuia vor fi în sarcina noastră. În schimb, dacă plătiți prin transfer bancar, comisioanele bancare și orice alte sume datorate băncii vă revin dumneavoastră.
 5. În urma confirmării comenzii de către dumneavoastră și efectuarea plății prin pocesatorul de plăți online, cardul bancar utilizat pentru plată va fi debitat cu suma confirmată imediat sau în termenele impuse de procesatorul de plăți.
 6. Procesatorii de servicii de plată pot colecta, de asemenea, orice alte informații necesare pentru procesarea plăților de  transfer și retragere. Din acest motiv, vă rugăm să citiți politica de confidențialitate a furnizorului nostru de servicii de plată: Politica privind confidențialitatea și prelucrarea datelor personale | NETOPIA Payments (netopia-payments.com)
 7. THETACAD SRL va putea schimba procesatorul de plăți oricând, fără a fi obligat să notifice utilizatorii în acest sens, atât timp cât obligațiile acestora nu se modifică în mod semnificativ.
 8. În orice caz, recunoașteți că ați fost informat că datele dumneavoastră utilizate la încheierea unei tranzacții sunt supuse prelucrării automate de către procesatorul de plăți, în scopul luptei împotriva fraudei prin folosirea cardului de credit pe internet.
 9. Ne rezervăm dreptul de a face verificări cu dumneavoastră, prin telefon, e-mail, aplicatii/servicii de mesagerie electronica (ex: WhatsApp, Telegram, etc.) sau poștă în vederea validării și / sau completării comenzii, însoțită, după caz, de o solicitare pentru documente justificative suplimentare. În cadrul verificării efectuate, o comandă poate fi anulată inclusiv după validarea comenzii dacă elementele furnizate de dumneavoastră sunt în mod deliberat incorecte și / sau au un caracter fraudulos, sau serviciile nu pot fi prestate din cauza netransmiterii tuturor documentelor necesare. În acest caz, veți fi informat prin e-mail cu privire la măsurile luate de noi.

8. ÎNCHEIEREA ȘI EXECUTAREA CONTRACTULUI DE PRESTĂRI SERVICII

 1. Prezentul document conține în principal clauzele contractului de prestări servicii încheiat între noi și utilizatorii care achiziționează un serviciu de pe site. Contractul se consideră a fi încheiat imediat ce plata a fost efectuată prin una din metodele puse la dispoziție pe site. Contractul încheiat este un contract de prestări servicii, obligațiile principale ale noastre, respectiv ale dumneavoastră fiind de a vă furniza serviciile achiziționate conform termenelor stabilite în prezentele condiții, respectiv de a efectua plata către noi. Pentru a cunoaște momentul încheierii contractului, vom stoca comanda dumneavoastră, acceptul Termenilor și Condițiilor, precum și momentul efectuării plății.
 2. Înainte de efectuarea plății, vi se vor pune la dispoziție toate informațiile introduse de dumneavoastră în legătură cu comanda, în formularul de comanda. Confirmarea detaliilor dumneavoastră și efectuarea plății prin oricare dintre modalitățile puse la dispoziție pe site constituie încheierea contractului de prestări servicii dintre noi și dumneavoastră, sub forma prezenților Termeni și Condiții. Totodata, dupa efectuarea plătii, vi se vor afisa detaliile comenzii intr-o pagina web de confirmare confirmare a inregistrarii comenzii, precum si prin e-mail. Dacă observați o eroare în datele dumneavoastră după efectuarea plății, vă rugăm să ne scrieți imediat pe adresa noastră de e-mail sau prin formularul de suport de pe site, înainte de a începe prestarea serviciului către dumneavoastră, pentru a nu procesa cererea cu datele greșite. 
 3. Acești Termeni și Condiții vor fi întotdeauna publicați pe site și îi veți putea accesa oricând.
 4. THETACAD SRL depune toate eforturile pentru a vă pune la dispoziție toate versiunile Termenilor și Condițiilor aplicabile dumneavoastră. Cu toate acestea, în cazul în care nu identificați pe site versiunea care vă este aplicabilă sau care vă interesează, vă rugăm să ne contactați la oricare dintre datele de contact de pe site, și vă vom pune la dispoziție în cel mai scurt timp, pe e-mail, orice versiune a Termenilor și Condițiilor.
 5. Serviciile achiziționate vor fi prestate de către noi ulterior confirmării plății. Deși tranzacția de achiziționare are loc online, prestarea serviciilor va fi efecuată in mod exceptional în mod fizic (spre exemplu, depunerea documentației în format fizic la autorități), iar transmiterea documentelor obținute de la autorități se va face prin prin email, Whatsapp dacă solicitați în mod expres acest lucru sau poștă/curier, dacă este cazul.
 6. Pentru serviciile de cadastru, veți completa un formular online cu datele imobilului. În mod excepțional, pentru acest serviciu, transmiterea formularului completat NU ECHIVALEAZĂ CU CONFIRMAREA COMENZII.
 7. Pentru serviciile de obținere a documentelor cadastrale și topografice, serviciile noastre includ exclusiv efectuarea demersurilor necesare pentru obținerea documentelor solicitate de la oficiile și birourile teritoriale de publicitate imobiliară și cadastru. 

  Documentele finale vor fi emise de autorități / instituții publice / persoane fizice autorizate ANCPI conform normelor legale aplicabile, noi neavând nicio competență, obligație și / sau responsabilitate în acest sens. (vă rugăm citiți articolul 3 al prezentelor condiții pentru mai multe detalii).
 8. Răspunderea noastră se întinde și este limitată exclusiv la demersurile mai sus indicate, și nu ne asumăm răspunderea pentru termenul de eliberare al documentelor de către autoritățile responsabile, eventualele întârzieri, conținutul documentelor, valabilitatea documentelor ori altele asemenea. 
 9. Termenele exprimate in zile lucratoare se calculeaza incepand cu ziua lucratoare imediat urmatoare celei in care s-a inregistrat comanda.
 10. Dacă sunt necesare lămuriri suplimentare, termenele de mai sus se vor putea prelungi în funcție de solicitările autorităților / instituțiilor publice.  
 11. Dacă în termenul agreat se întâmplă să nu vă livrăm documentația conform serviciilor comandate, ne puteți scrie la adresa noastră de e-mail contact@biroucadastru.ro. Vom face tot posibilul pentru a vă furniza documentul în cel mai scurt timp, sub rezerva dispozițiilor prezenților termeni și condiții.
 12. Indiferent de modalitate, încetarea raporturilor contractuale nu are efect asupra obligațiilor scadente între noi și dumneavoastră.

9. SECURITATE ȘI HYPERLINKURI

 1. Transferul datelor prin intermediul site-ului este criptat conform standardului SSL.
 2. SSL (Secure Sockets Layer) este tehnologia standard de securitate prin care se stabilesc legături criptate între un server web și un browser. Această legătură asigură că toate datele transmise între serverul web și browserele rămân private și integrale. SSL este un standard industrial și este folosit de milioane de site-uri web pentru protejarea tranzacţiilor online cu clienţii acestora.
 3. În calitate de utilizator, puteți trimite accesul la site terțelor persoane printr-un link, atât timp cât faceți acest lucru într-un mod echitabil, care respectă legislația în vigoare, nu ar putea afecta interesele, reputația și / sau imaginea site-ului și a noastră și nu profită de reputația noastră în scopuri personale.
 4. Dacă doriți să utilizați conținut din site-ul nostru în afară de situațiile de mai sus, vă rugăm să ne contactați prin email sau formularul de contact.
 5. Ne rezervăm dreptul de a rezilia această autorizare în orice moment, în cazul în care constatăm că legătura stabilită cu site-ul terț este de natură să ne afecteze interesele, reputația și / sau imaginea.
 6. Existența unei legături hiperlink de la un site terț la site-ul nostru nu implică în niciun caz o cooperare și / sau parteneriat între noi și acest site terț. Nu avem niciun control asupra site-urilor terțe și, prin urmare, nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru conținutul și produsele și / sau serviciile disponibile pe sau de la aceste site-uri terțe accesibile printr-un link către site-ul nostru.
 7. Site-ul nostru poate conține link-uri către site-uri partenere sau către site-uri terțe. Nu avem niciun control asupra acestor site-uri și, prin urmare, nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru disponibilitatea, conținutul și produsele și / sau serviciile disponibile pe aceste site-uri și nu vom răspunde pentru niciun fel de daune directe sau indirecte care s-ar putea produce prin accesarea / utilizarea acestora.
 8. Aveți responsabilitatea de a nu utiliza în mod defectuos site-ul, introducând viruși, troiani, sau alte materiale ce pot crea probleme tehnologice. Nu trebuie să încercați să obțineți acces neautorizat la site sau să permiteți accesarea neaturizată a acestuia de către o terță persoană.
 9. În acest sens, recunoașteți și sunteți de acord că este responsabilitatea dumneavoastră să instalați software anti-virus și de securitate adecvat pe hardware-ul computerului și pe orice alt dispozitiv pentru a vă proteja împotriva oricăror erori, viruși sau alte astfel de programe dăunătoare.
 10. THETACAD SRL nu răspunde pentru niciun prejudiciu creat din cauza unui virus, atac de tip denial-of-services sau distributed denial-of-services, precum nici din cauza unui alt tip de material tehnologic ce ar infecta calculatorul dumneavoastră, sistemul dumneavoastră IT, datele dumneavoastră ca urmare a utilizării site-ului sau a altor site-uri către care există link-uri în site-ul nostru.
 11. Nu garantăm că site-ul va fi complet securizat sau fără niciun virus, deși vom depune toate diligențele rezonabile pentru a atinge un nivel de securitate cât mai înalt.

10. ALTE DREPTURILE ȘI OBLIGAȚII ALE THETACAD SRL

 1. Avem dreptul a încasa prețul serviciilor comandate de dumneavoastră în urma unei tranzacții încheiate pe site.
 2. Serviciul vândut către și cumpărat de dumneavoastră este strict cel furnizat în versiunea disponibilă pe site la momentul plății, THETACAD SRL neavând nicio obligație de a vă transmite în același preț noi servicii suplimentare. În măsura în care după achiziționarea unui serviciu de la noi, vom adăuga noi activități în același serviciu, serviciul respectiv va fi considerat unul nou, având preț individual și independent față de versiunea achiziționată de dumneavoastră anterior.
 3. Dumneavoastră înțelegeți și acceptați în mod expres faptul că prin achiziționarea serviciului vândut pe site nu veți obține un anumit rezultat și că descrierea serviciului este cea de la data la care ați achitat prețul, THETACAD SRL neavând obligația de a presta gratuit alte servicii suplimentare în cadrul acelui serviciu. Exonerați astfel de răspundere THETACAD SRL de orice prejudiciu, pecuniar ori moral, suferit ca urmare a celor de mai sus.

11. ALTE DREPTURI ȘI OBLIGAȚII ALE DUMNEAVOASTRĂ

 1. Pentru încheierea contractului și achiziționarea serviciului, prețul trebuie achitat prin metodele indicate pe site.
 2. Odată efectuată plată, aveți dreptul de a vă fi prestate serviciile conform comenzii și prezentelor condiții.
 3. Sunteți unicul răspunzător de a suporta toate costurile de internet, conectare la rețea și altele asemenea ce vă parvin în legătură cu acceptarea prezentelor condiții, respectiv încheierea contractului de prestări sevicii dintre noi și dumneavoastră.

12. PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Proprietatea intelectuală a THETACAD SRL

 1. Site-ul și fiecare dintre componentele acestuia, inclusiv, dar fără a se limita la, informații, texte, imagini, videoclipuri, fotografii, mărci comerciale, logo-uri, nume de companii, nume de domenii sunt proprietatea exclusivă a noastră și / sau a partenerilor noștri, după caz.
 2. Aceste elemente sunt protejate de proprietatea intelectuală și de alte legi, inclusiv drepturile de autor. Orice reproducere sau reprezentare, totală sau parțială, a site-ului și / sau oricare dintre componentele sale, fără autorizarea noastră este interzisă și constituie o încălcare sancționată de legislația în vigoare.
 3. Nimic din conținutul site-ului nu trebuie interpretat ca acordare de licență sau drept de utilizare a oricărei mărci înregistrate prezentate pe site fără permisiunea scrisă din partea noastră sau a părților terțe ce pot deține respectivele mărci. Astfel, puteți utiliza orice imagine, marcă sau semn aparținând THETACAD SRL, partenerilor săi sau altor terțe persoane, doar dacă ați obținut în prealabil consimțământul scris al titularilor fiecărui drept de proprietate în parte.
 4. În calitate de utilizator, vă obligați să nu utilizați, modificați, distribuiți, copiați, transmiteți, afișați, publicați, reproduceți, acordați licențe, sublicențiați, împrumutați, transferați sau vindeți orice fel de informaţie sau servicii obţinute de pe sau prin intermediul site-ului și/sau software-ului care stă la baza acestuia sau orice alte componente ale acestuia în alte scopuri, decât în conformitate cu acești Termeni și Condiţii, precum și cu legislaţia aplicabilă.
 5. Nerespectarea oricăreia dintre prezentele clauze duce automat la anularea dreptului de a utiliza site-ul și plata de daune-interese.
 6. Utilizatorul se angajează să răspundă și să despăgubească THETACAD SRL, și pe oricare dintre și / sau toți administratorii, directorii, angajații, agenții și furnizorii săi pentru orice pretenție, răspundere, daune, despăgubiri, costuri și plăți, inclusiv onorarii ale avocaților și consilierilor săi, suportate de THETACAD SRL în legătură cu sau cu privire la orice încălcare a drepturilor sale de proprietate intelectuală.

Proprietatea intelectuală a dumneavoastră

 1. Prin utilizarea site-ului, lăsarea de recenzii / testimoniale la serviciile achiziționate, desfășurarea oricărei alte activități în legătură cu site-ul și / sau serviciile achiziționate, autorizați în mod expres THETACAD SRL de a utiliza, distribui, găzdui, stoca, reproduce, comunica, publica, modifica, adapta, traduce și afișa astfel de conținut public pe site, conturile de rețele sociale ale noastre, blogurile și / sau orice alte mijloace media (inclusiv massmedia fizice și digitale, comunicate de presă, suport de vânzări, materiale de marketing și / sau publicitate, newsletter, alerte), prin orice mijloace, în scopul de funcționare, îmbunătățire, promovare, marketing și publicitate a serviciilor și site-ului sau în scopul înființării de parteneriate, cu excepția datelor cu caracter
 2. Autorizările din acest capitol sunt valabile pentru toți utilizatorii pe termen de 5 ani ori pe o perioadă mai lungă, dacă o asemenea perioadă de protecție este conferită de lege. Utilizatorul își va putea retrage acest accept în orice moment.

13. DREPTUL DE RETRAGERE ȘI POLITICA DE RETUR

 1. Odată ce executarea contractului a început, nu mai aveți dreptul să vă retrageți din contract și nici să solicitați rambursarea sumei deja achitate.
 2. Dacă aveți calitatea de consumator, confirmați în mod expres cu sunteți de acord să prestăm serviciile imediat după ce ați plasat comanda și achitat prețul serviciilor, că prin această confimare vă pierdeți orice drept de retragere din contract odată ce serviciile v-au fost prestate și că nu veți putea anula comanda, respectiv nu aveți dreptul la a vi se rambursa suma achitată, chiar și atunci când documentul final nu vă este livrat din motive ce nu țin de atitudinea noastră culpabilă.

  Cu titlu de exemplu, sunteți de acord în mod expres cu faptul că nu vă bucurați de un drept de retragere și rambursare în următoarele situații:
  1. Datele completate de dumneavoastră în formularul de comandă au fost greșite (localitatea, numărul de carte funciară, numărul topografic, etc.) și cererea de emitere a documentelor a fost respinsă de autorități din această cauză.
  2. Dacă optați pentru varianta de înaintare a solicitării către OCPI, răspunsul transmis poate fi inclusiv o notă de respingere, în care se justifică motivul pentru care nu a putut fi transmis extrasul de carte funciară pentru informare. În acest scenariu, suma achitată nu se returnează, întrucât THETACAD SRL a prestat serviciile astfel cum au fost comandate.
  3. Dacă ați primit deja documentele emise de autorități, în orice modalitate, online sau fizic.
 3. În mod excepțional, vă vom putea rambursa prețul deja achitat în umătoarele situații:
  1. În cazul în care, deși datele completate de dumneavaostră în formularul de comandă au fost corecte, am greșit noi solicitarea către oficiile corespunzătoare.
  2. În cazul în care vă exprimați dreptul de retragere în termen de 14 (paisprezece) zile de la data comenzii, doar dacă executarea contractului nu a început în tot acest te
Ai nevoie de ajutor?